Llaktapi ayllukunata hampinkunami, Calpi -La Moya

Patronato kamaymanta hampik antawa chayarka La Moya – Calpi llaktapi tawka ayllukunata hampinaman, paktachirkami tawka hampikkuwan shinallatak hampikunatapash  yanaparka chay llaktapi kawsak ayllukunaman, ,  mashi Patricia Miñarcaja Chimborazo Markata pushakta achkata yupaycharka llankaymanta. kashna hatun llankaytami paktachikun Chimborazo markata pushakka tucuy markapi kausak kunapi yuyashpa   tukuy ayllukunapak sumak kawsaipak.