Mikuykunata yanapanchik.

Mikuykunata yanapanchik.

Chimborazo kamay ukumanta Patronato Kamay, mikuykunta yanapanchikmi ishkay patsak chunka ishkun kits nishkata kay llaktakunapi  San José de Atillo, Reten Ichubamba, Cecel Airon, Pancún Ichubamba, kayka sakirinmi  Cebadas kitilli Guamote kitipi, Sangay urku ninata shitashpa llakichishkamantami ayllukunaman mikuykunata karanchik, Juan Pablo Cruz markata punta pushaka  utkashpa kachashkamantami  “Fortalecimiento Socioeconómico de los Grupos de Atención Prioritaria” ukumanta wakchalla taita mamakuna, sapalla warmikuna, unkuyta charik tucuy ayllukunamanmi kay mikuykunata kumpidarka. Ángel Guambo  Cecel Airón llaktapak punta pushak nirkami kushicushpami kay yanapayta chaskinchik ñukanchik llaktapi  wakchallakunaman karashkamanta, shinallatak mashi José Pedro Allaica mikuyta hapik achkatami markata punta pushkta yupaycharka, kashna shina yanapaykunaka llaktakunapi kawsak runakunapak achka allimi nirka.