Wiwakunapak mikuyta yanapanchik.

Guamote kiti Santa Cruz shuti llaktapi wakrakunapak mikunata  yanapanchik, Chimborazo kamay shinallatak  Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) kamay wankurishpa banano no exportable nishkata tucuy ayllukunaman kurkanchik Sangay urku ullpata shitashpa llaquichikpi utkashpami chayarkanchik, kay llankaymanta llaktapi kawsak ayllukunaka markata punta pushak Juan Pablo Cruz apukta achkatami yupaycharkakuna

#Chimborazo kamay tantalla kikinkunawan llankanchik#